Zespół

Projekt CELFISH realizowany jest przez pracowników Zakładu Akwakultury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

W realizacji projektu uczestniczy łącznie 7 osób.

Osobami odpowiedzialnymi  za realizację projektu, w tym część badawczą związaną z poborem prób oraz przygotowaniem raportów, jest:


dr. inż. Maciej Kiełpiński – kierownik projektu

oraz
dr hab. Jolanta Kempter – kierownik prac laboratoryjnych, która nadzoruje część badawczą, związaną z prawidłowym przebiegiem prac w laboratorium genetycznym.

Pozostali pracownicy projektu:
dr hab. inż. Jacek Sadowski, prof. ZUT
dr inż. Sławomir Keszka
dr inż. Remigiusz Panicz
mgr inż. Paulina Hofsoe
mgr inż. Marek Bartłomiejczyk

Pobór materiału badawczego prowadzony jest przez 3 dwuosobowe zespoły wyjazdowe, których zadaniem jest zebranie prób w postaci fragmentów tkanek ryb bezpośrednio ze statku rybackiego, bądź jeżeli nie jest tomożliwe - z lokalnego targowiska,  w celu ustalenia faktycznego miejsca odłowu ryb.Następnie sporządzona zostaje dokumentacja fotograficzna wraz z tzw. geotagiem, czyli położeniem geograficznym oraz z dokładnym opisem miejsca poboru próby. Tak opisane próby dostarczone zostają do laboratorium ZUT w Szczecinie i poddawane są analizom molekularnym.