Wyniki badań

Podczas realizacji projektu udało się zebrać do tej pory 7746 prób tkanek pochodzących od zróżnicowanych gatunków ryb występujących na 6 kontynentach.

Zgodnie z założeniami przywożony materiał jest poddawany kolejnym etapom, służącym przygotowaniu genetycznej bazy danych (tj. izolacja DNA, PCR, sekwencjonowanie, AFLP).

 1. Ameryka północna - zebrano łącznie 2498 prób

 2. Ameryka południowa - zebrano łącznie 1842 próby

 3.  Afryka - zebrano łącznie 1241 próby

 4. Europa - zebrano łącznie 250 prób

 5. Azja - zebrano łącznie 3232 próby

 6. Australia i Oceania - zebrano łącznie 2383 próby