O Projekcie

Zakład Akwakultury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie we współpracy z Izbą Celną w Szczecinie rozpoczął z dniem 3 stycznia 2011r. realizację projektu z programu „PO RYBY 2007-2013” (nr 00002-61720-OR1600003/10) pt. „Opracowanie genetycznego systemu identyfikacji produktów żywnościowych pochodzących z rybołówstwa i akwakultury wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej”.

Celem projektu jest stworzenie genetycznej bazy danych oraz ustalenie założeń do opracowania nowych, sprawnych metod identyfikacji produktów rybnych na potrzeby Służby Celnych oraz innych służb kontrolnych. Zakład Akwakultury od kilku lat prowadzi współpracę z Izbą Celną w Szczecinie polegającą na genetycznym określaniu gatunków badanych ryb. Służy to wykrywaniu nadużyć związanych z fałszerstwem żywności pochodzenia rybnego.

Potrzeba rozszerzenia możliwości kontrolnych jest dla szczecińskich Urzędów Celnych bardzo ważna, ponieważ nasz port stanowi jedną z największych baz przeładunkowych ryb w Europie. Poprzez Port Szczecin – Świnoujście rocznie wprowadza się ponad 160 tys. ton ryb mrożonych oraz ich przetworów. Ich wartość w przybliżeniu można szacować na kwotę ok. 1 mld złotych. W ocenie Urzędu Celnego, część tych towarów może być zafałszowana, co może prowadzić do nadużyć związanych z ustalaniem stawek celnych i pochodnych podatków. Wzmożona kontrola prowadzona w oparciu o nowoczesne metody genetyczne może przyczynić się do ograniczenia nieprawidłowości oraz przynieść dodatkowe dochody związane z naliczaniem właściwych stawek celnych.