Współpraca

Zakład Akwakultury od kilku lat prowadzi współpracę z Izbą Celną w Szczecinie polegającą na genetycznym określaniu gatunków badanych ryb. Służy to wykrywaniu nadużyć związanych z fałszerstwem żywności pochodzenia rybnego.

Znaczącym sukcesem w tej współpracy było wykrycie przemytu węgorza europejskiego, będącego na światowej liście gatunków chronionych, a tym samym objętym całkowitym zakazem w handlu międzynarodowym.

W ramach weryfikacji krzyżowej wyników proponujemy współpracę z WIJHARS, Inspektoratem Rybołówstwa w Szczecinie oraz importerami i producentami ryb, w tym Polskim Towarzystwem Rybackim. Naszym zadaniem jest genetyczne zidentyfikowanie produktów rybnych oraz potwierdzenie zgodności produktu rybnego z informacją zamieszczoną na etykietach.