Aktualności

materiał do badań

Pobór materiału badawczego prowadzony jest przez 2 dwuosobowe zespoły wyjazdowe, których zadaniem jest zebranie prób w postaci fragmentów tkanek ryb bezpośrednio ze stat
Czytaj dalej

Projekt Celfish

Zakład Akwakultury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie we współpracy z Izbą Celną w Szczecinie rozpoczął z dniem 3 stycznia 2011r. realizację projektu z
Czytaj dalej

Newsletter

Jeśli chciałbyś otrzymywać powiadomienie o nowościach ze strony pozostaw nam swój mail.
E-mail:

kontakt

Celfish Biuro Projektu
Zakład Akwakultury, Wydział Nauk o żywności i Rybactwa
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

ul. Kazimierza Królewicza 4
71-550 Szczecin
tel. +48 91 449 66 60

 

O Projekcie

Zakład Akwakultury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie we współpracy z Izbą Celną w Szczecinie rozpoczął z dniem 3 stycznia 2011r. realizację projektu z programu „PO RYBY 2007-2013” (nr 00002-61720-OR1600003/10) pt. „Opracowanie genetycznego systemu identyfikacji produktów żywnościowych pochodzących z rybołówstwa i akwakultury wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej”.

Celem projektu jest stworzenie genetycznej bazy danych oraz ustalenie założeń do opracowania nowych, sprawnych metod identyfikacji produktów rybnych na potrzeby Służby Celnych oraz innych służb kontrolnych. Zakład Akwakultury od kilku lat prowadzi współpracę z Izbą Celną w Szczecinie polegającą na genetycznym określaniu gatunków badanych ryb. Służy to wykrywaniu nadużyć związanych z fałszerstwem żywności pochodzenia rybnego.

Potrzeba rozszerzenia możliwości kontrolnych jest dla szczecińskich Urzędów Celnych bardzo ważna, ponieważ nasz port stanowi jedną z największych baz przeładunkowych ryb w Europie. Poprzez Port Szczecin – Świnoujście rocznie wprowadza się ponad 160 tys. ton ryb mrożonych oraz ich przetworów. Ich wartość w przybliżeniu można szacować na kwotę ok. 1 mld złotych. W ocenie Urzędu Celnego, część tych towarów może być zafałszowana, co może prowadzić do nadużyć związanych z ustalaniem stawek celnych i pochodnych podatków. Wzmożona kontrola prowadzona w oparciu o nowoczesne metody genetyczne może przyczynić się do ograniczenia nieprawidłowości oraz przynieść dodatkowe dochody związane z naliczaniem właściwych stawek celnych.

Czytaj dalej

Zespół

Projekt CELFISH realizowany jest przez pracowników Zakładu Akwakultury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

W realizacji projektu uczestniczy łącznie 7 osób.

Osobami odpowiedzialnymi  za realizację projektu, w tym część badawczą związaną z poborem prób oraz przygotowaniem raportów, jest:


dr. inż. Maciej Kiełpiński – kierownik projektu

oraz
dr hab. Jolanta Kempter – kierownik prac laboratoryjnych, która nadzoruje część badawczą, związaną z prawidłowym przebiegiem prac w laboratorium genetycznym.

Pozostali pracownicy projektu:
dr hab. inż. Jacek Sadowski, prof. ZUT
dr inż. Sławomir Keszka
dr inż. Remigiusz Panicz
mgr inż. Paulina Hofsoe
mgr inż. Marek Bartłomiejczyk

Pobór materiału badawczego prowadzony jest przez 3 dwuosobowe zespoły wyjazdowe, których zadaniem jest zebranie prób w postaci fragmentów tkanek ryb bezpośrednio ze statku rybackiego, bądź jeżeli nie jest tomożliwe - z lokalnego targowiska,  w celu ustalenia faktycznego miejsca odłowu ryb.Następnie sporządzona zostaje dokumentacja fotograficzna wraz z tzw. geotagiem, czyli położeniem geograficznym oraz z dokładnym opisem miejsca poboru próby. Tak opisane próby dostarczone zostają do laboratorium ZUT w Szczecinie i poddawane są analizom molekularnym.

 

Czytaj dalej